Verlichte botenshow

Verzamelplaats boten

Vanaf 19.45 uur komen de deelnemers aan de verlichte botenshow bijeen in het meest oostelijk deel van de Kleine Poel, bij onder meer Jachthaven Dragt, de Nieuwe Meer en ’t Drijfhuis. De boot van de organisatie ligt in de buurt van het Topsvoort bos en is duidelijk herkenbaar aan de grote verlichte leeuw. De boten stellen zich hierachter op, met de steven naar het westen.

Vaarroute

De leidende boot met de verlichte leeuw geeft samen met de brandweerboot de route en het tempo aan en blijft voorop varen. De ruimte ervoor dient vrij te blijven. Van het Topsvoort bos vertrekt de stoet om 20.15 uur en vaart eerst door het Zwet. Bij Jachthaven Stenhuis gaat de stoet rechtsaf de Ringvaart in, richting Aalsmeer Dorp. Bij de Aalsmeerderbrug in de N196 keert de stoet voor de brug om en vaart vervolgens de Ringvaart terug, richting Rijsenhout. Na de Blauwe Beugel gaat de route door het Balkengat linksaf de Grote Poel op. De route door en naar het Balkengat dient vrij te blijven. Vanaf dit punt wordt koers gezet naar de verlichte Watertoren. Bij de afzetting met verlichte boeien gaan de boten voor anker om naar het vuurwerk te kijken.

Spelregels

Deelname is gratis. We verwachten dat alle deelnemers vooraf de spelregels goed doorlezen en zich hier aan houden. We vragen met name ook aan ouders om hun kinderen de spelregels goed uit te leggen. De politie op het water ziet toe op naleving van de spelregels.

HOOFDSPONSORS 2022

DFG
van Vliet Containers

De route – Verlichte botenshow

Route verlichte botenshow - Vuur en Licht op het Water

Spelregels deelnemende boten

Uiteraard gelden ook voor verlichte boten alle normale regels, zoals van toepassing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en overige verkeersregels op het water.
Iedere deelnemer aan de verlichte botenshow doet dit op eigen verantwoording en voor eigen risico.

We wijzen in het bijzonder op de volgende regels:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf sturen in een boot met motor.
  • Kinderen van 12 jaar tot en met 15 jaar mogen een open motorboot met een maximale lengte van 7 meter besturen, mits deze niet sneller kan varen dan 13 km per uur.
  • Jongeren van 16 tot 18 jaar mogen in motorboten varen die niet sneller dan 20 km per uur kunnen varen. Alle bestuurders van boten die harder dan 20 km per uur kunnen varen hebben een klein vaarbewijs nodig.
Tijdens Vuur en Licht op het Water houdt de politie toezicht en uiteraard dienen hun aanwijzingen zonder morren gevolgd te worden. Vuur en Licht op het Water moet een feest zijn, ook voor de politie.

Hoe meer verlichting op de boten, hoe feestelijker het geheel er uit ziet. Zorg er wel voor dat de aangebrachte extra verlichting veilig is. Indien een 230 V installatie gebruikt wordt, raden we aan om een aardlekschakelaar direct bij de aggregaat in de installatie op te nemen. Zet het aggregaat uit voordat je diesel of benzine bijvult. Open vuur op de boot is niet toegestaan.

Geluidsinstallaties tot max. 85 dBa. zijn toegestaan. De vergunning laat toe dat deze tot middernacht gebruikt worden.
In de Ringvaart vaart de stoet in beide richtingen. Houdt dus rechts.
Bij de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart keren alle boten. Geef ruimte om deze manoeuvre uit te voeren. Ga niet eerder keren, vaar door tot aan de Aalsmeerderbrug en keer dan pas.
Van de route op de grote Poel naar de Watertoren is het laatste deel met verlichte boeien afgezet. Dit is ter beveiliging van de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken. Houd ruim afstand tot deze afzetting. Volg de aanwijzingen van de beveiligers. Het is niet toegestaan om met boten aan te leggen aan deze boeien.
Schakel tijdens het vuurwerk de geluidsinstallatie uit, zodat het vuurwerk zo goed mogelijk tot zijn recht komt.
Tijdens en na het vuurwerk kan er vuurwerkstof neerdwarrelen. Voorkom problemen door op een veilige afstand van het vuurwerk voor anker te gaan. Het vuurwerk is ook op een wat grotere afstand uitstekend te zien.

Vuur en Licht Awards

Voor het eerst in 2012 waren er Vuur en Licht Awards. Er is een Vuur en Licht Award voor de mooiste grote boot en een Vuur en Licht Award voor de mooiste kleinere boot.

Om in aanmerking te komen voor deze Award, dien je in de Ringvaart langs de jury bij het Zorgcentrum Aelsmeer te varen. Hier worden de boten beoordeeld. Boten die niet correct doorvaren tot aan de Aalsmeerderbrug worden uitgesloten.

De jury bestaat uit mevrouw Betsy van der Zwaard, Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst, Ilse Keessen en voorzitter Mathijs van Gaalen. Eén jurylid let vooral op de algemene indruk van de boten, een ander hoe origineel en creatief de aangebrachte verlichting is en een derde jurylid zorgt dat alle boten eerlijk beoordeeld en vergeleken worden.

Bij “In beeld” kan je de winnende boten bewonderen.

Grote sponsors

logo van der Knaap 1

Medium sponsors

logo van Riemsdijk Reklame
logo Aalsmeer

Sponsors

BOB