Vuur en Licht op het water in Aalsmeer

Spelregels deelnemende boten

Uiteraard gelden ook voor verlichte boten alle normale regels, zoals van toepassing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en overige verkeersregels op het water.

We wijzen in het bijzonder op de volgende regels: kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf sturen in een boot met motor. Kinderen van 12 jaar tot en met 15 jaar mogen een open motorboot met een maximale lengte van 7 meter besturen, mits deze niet sneller kan varen dan 13 km per uur. Jongeren van 16 tot 18 jaar mogen in motorboten varen die niet sneller dan 20 km per uur kunnen varen. Alle bestuurders van boten die harder dan 20 km per uur kunnen varen hebben een klein vaarbewijs nodig.

Tijdens Vuur en Licht op het Water houdt de politie toezicht en uiteraard dienen hun aanwijzingen zonder morren gevolgd te worden. Vuur en Licht op het Water moet een feest zijn, ook voor de politie.

Iedere deelnemer aan de verlichte botenshow doet dit op eigen verantwoording en voor eigen risico.

Hoe meer verlichting op de boten, hoe feestelijker het geheel er uit ziet. Zorg er wel voor dat de aangebrachte extra verlichting veilig is. Indien een 230 V installatie gebruikt wordt, raden we aan om een aardlekschakelaar direct bij de aggregaat in de installatie op te nemen. Open vuur op de boot is niet toegestaan.

Geluidsinstallaties tot max. 85 dBa. zijn toegestaan. De vergunning laat toe dat deze tot middernacht gebruikt worden.

In de Ringvaart vaart de stoet in beide richtingen. Houdt dus rechts.

Bij de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart keren alle boten. Geef ruimte om deze manoeuvre uit te voeren. Ga niet eerder keren, vaar door tot aan de Aalsmeerderbrug en keer dan pas.

Van de route op de grote Poel naar de Watertoren is het laatste deel met verlichte boeien afgezet, aan de rechterkant ter hoogte van het Surfeiland. Dit is ter beveiliging van de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken. Houd ruim afstand tot deze afzetting. Volg de aanwijzingen van de beveiligers. Het is niet toegestaan om met boten aan te leggen aan deze boeien.

Schakel tijdens het vuurwerk de geluidsinstallatie en de extra verlichting uit, zodat het vuurwerk zo goed mogelijk tot zín recht komt.

Tijdens en na het vuurwerk kan er vuurwerkstof neerdwarrelen. Voorkom problemen door op een veilige afstand van het vuurwerk voor anker te gaan. Het vuurwerk is ook op een wat grotere afstand uitstekend te zien.

SPONSORS

ORGANISATIE

OVERIGE SPONSORS

COMPLEET OVERZICHT VAN SPONSORS »